เจมส์ เจตพล The Star 2022

ไอจี เจมส์ เจตพล The Star 2022-instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    เจมส์ เจตพล The Star 2022
  • เจมส์ เจตพล กนิษฐชาต (ตัวแทนภาคกลาง) 8 คนสุดท้าย The Star ค้นฟ้าคว้าดาว 2022