ผักขม BNK48 รุ่น 2 

ไอจี ผักขม BNK48 รุ่น 2 -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    ผักขม BNK48 รุ่น 2 
  • Phukkhom BNK48 สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ