สาลี่ โสมวิมาลา The Star 2022

ไอจี สาลี่ โสมวิมาลา The Star 2022-instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    สาลี่ โสมวิมาลา The Star 2022
  • สาลี่ โสมวิมาลา ณ อุบล (ตัวแทนภาคกลาง) 8 คนสุดท้าย The Star ค้นฟ้าคว้าดาว 2022