ทราย จิตติมา วิสุทธิปราณี 

ไอจี ทราย จิตติมา วิสุทธิปราณี -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    ทราย จิตติมา วิสุทธิปราณี 
  • ทราย The Face